Design & development by IT4WEB

EMAIL

Info@expertisemakelaarnah.nl

telefoonnummer

0613962557

Info@expertisemakelaarnah.nl
0613962557

Expertisemakelaarnah: wij lopen een stukje met u mee

Het team van expertisemakelaarnah heeft met elkaar veel kennis en ervaring in huis. Wij hebben 'zorg om hersenletsel'. 

De gevolgen van hersenletsel zijn vaak groot, en de zorgverlening complex. Daarnaast zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hersenletsel. Wij bieden helpende hand door bijvoorbeeld door actuele voorlichting, informatie en scholing op maat.

Expertisemakelaarnah maakt deel uit van annetwielemaker.nl : 'Zorg om Hersenletsel'

Lees Meer

Ons aanbod

Wij werken altijd vanuit het cliëntenperspectief en uw vraag leidt ons aanbod. Wij leveren geen standaardaanbod, maar aanbod op maat.

Daarnaast zijn enkele modules zijn al actief en kunnen worden geboekt, eventueel met uw aanpassingen. Kijk hiervoor onder het kopje 'diensten'. 

Vanuit expertisemakelaarnah.nl voeren wij géén behandelingen uit en adviseren wij niet over individuele behandeltrajecten. Voor deze advisering kunt u terecht bij de regionale hersenletselteams. http://www.hersenletselteams.nl

Voor voorbeelden van ons aanbod: klik op 'lees meer' 

 

Lees Meer

Toekomstgericht

Ons vizier is toekomstgericht: het uiteindelijke doel is dat mensen met hersenletsel weer regie hebben over eigen leven en actief deel uitmaken van onze maatschappij. Door goede kennis en informatie kunnen alle betrokkenen, cliënten, hun naasten, professionals en verwijzers, met elkaar in gelijkwaardigheid de dialoog aangaan. 

Lees Meer

Twitter feed

Het team van expertisemakelaarnah.nl

Was u hier al mee bekend?

HET NAH BOEKJE VOOR ONDERWIJS EN WWW.KIJKINJEBREIN.NL

De landelijke werkgroep onderwijs van Hersenletsel en Jeugd (HeJ) was intensief betrokken bij de totstandkoming van het NAH onderwijsprotocol uit 2013. Inmiddels is er veel veranderd in het onderwijs in Nederland én in de kennis over leerlingen met NAH. Dit nieuwe boekje is vooral bedoeld om achtergrondinformatie te geven over waar leerlingen met NAH mee te maken kunnen krijgen en praktische tips voor u als professional in het onderwijs. Het boekje werd samengesteld door Carla Hendriks (Heliomare), Martine Kapitein (Breinsupport) en René Steinman (St. Maartenschool). U kunt het boekje downloaden van de website www.heliomare.nl

De website www.kijkinjebrein.nl is ontwikkeld door het Brain & Development Onderzoekscentrum van de Universiteit Leiden. Ga mee backstage in het brein, en ontdek wat wetenschappers en gedragsonderzoekers weten over de adolescentie en wat er dan in je hersenen gebeurt.

Lees meer

HULP BIJ VERLIES EN ROUW

Wie te maken krijgt met hersenletsel, loopt vroeg of laat vast. Niet alleen getroffenen, ook naasten. Dat is vervelend en ook héél normaal, want hersenletsel ráákt alle betrokkenen. De soorten hersenaandoeningen en de gevolgen daarvan zijn net zo uiteenlopend als de betrokkenen zelf en de manier waarop zij daarmee omgaan. De expertisemakelaar NAH heeft een korte lijn naar een in verlies en rouw gespecialiseerde NAH coach om een stukje met u mee te lopen en die samen met u zoekt naar nieuwe mogelijkheden.

Lees meer

MEER AANDACHT VOOR LICHT TRAUMATISCH HERSENLETSEL

Bij een hersenschudding oftewel licht traumatisch hersenletsel worden de gevolgen vaak over het hoofd gezien. Het is nog steeds bij veel mensen onbekend dat ook een hersenschudding kan leiden tot chronische klachten. 

Lees meer