Design & development by IT4WEB

EMAIL

Info@expertisemakelaarnah.nl

telefoonnummer

0613962557

Info@expertisemakelaarnah.nl
0613962557

Welke diensten bieden wij u aan?

Expertisemakelaarnah.nl werkt vraaggericht .
Uw vraag is leidend voor de geleverde dienst. Expertisemakelaarnah.nl probeert zelf de vraag te beantwoorden, of haalt expertise op uit haar netwerk. Zo kan bijvoorbeeld bij een scholing een extra spreker worden uitgenodigd. Vanuit expertisemakelaarnah vinden géén behandelingen plaats en wordt geen advies gegeven over individuele behandeltrajecten. Hiervoor kunt u onder andere terecht bij de regionale hersenletselteams. https://www.hersenletselteams.nl

Deze onderstaande modules zijn al actief! 
Klik op de link om de infosheet over de inhoud te zien. (Wilt u terug naar de website, klik op het 'terug pijltje' linksboven)

Cursus 'Grip op NAH':
Cursus -‘Grip opNAH’

Informatieve korte scholing(V)MBO:
Gastles Zorggerelateerde MBO opleiding niveau 3 en 4

Informatieve bijeenkomst voor broers, zussen en kinderen/jongeren met een vader of moeder met NAH:
Informatie bijeenkomst broers en zussen en kinderen van,en kinderen van een gezinslid met NAH

Workshop voor medische sportprofessionals:
Hersenschudding en sport: de huidige stand van zaken in diagnose en management

 

Heeft u een eigen verzoek? U kunt de inhoud van uw module samen met ons samenstellen. Neem hierover vrijblijvend contact op. 

Aan een eerste inventariserend gesprek zijn geen kosten verbonden. De kosten van de geleverde dienst worden op maat en in overleg vastgesteld.